Tjänster

TBM kan erbjuda tjänster inom följande områden:

Strategisk rådgivare

Styrelse och ledning kan behöva en extern sparringpartner. Fokus ligger på strategi-, marknads-, lednings- och organisationsutveckling samt på förändringsarbete.

Interim manager

En interim manager tillför företag speciell ledningskompetens i ett förändrings- eller utvecklingsarbete. Löser på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt tillfälliga behov. Ett exempel på tjänst som erbjuds är ”vd att hyra”.

Styrelseuppdrag

Erfarenhet från ett 20-tal styrelseuppdrag, varav flera som styrelseordförande, såväl i Sverige som internationellt.


För mer information och för diskussion om andra typer av tjänster och uppdrag, exempelvis mentoruppdrag, kontakta TBM.