Om TBM

TBM har basen i Luleå, men verkar i hela landet. Verksamheten startade 2007 och grundar sig på det behov som finns av managementkonsulter med bred erfarenhet från ledande befattningar i näringslivet – både på en nationell och internationell marknad.

 

Under mina drygt 30 år som ledare i näringslivet har jag  fångat upp ett antal egenskaper/ledord som karaktäriserar min ledarstil – ”ärlighet och öppenhet, respekt, relationer, mål, kommunikation, mod och en positiv livssyn”.

Jag har med tiden kommit att inse att jag är mer utvecklare och förändrare än förvaltare. Därför prioriterar jag numera den typen av uppdrag. Min viktigaste drivkraft är att, med uppdraget som grund, analysera, planera och genomföra arbetet mot ett lyckat resultat.

Att omsätta ett företags ledningsverktyg i praktiken, och att med dem få motiverade medarbetare, är en annan egenskap som jag tycker att jag har utvecklat väl genom åren.

Thomas Björk

Erfarenhet

Civilekonom från Luleå tekniska universitet, påbyggd med bland annat IFL-utbildning.

Anställningar som

Närmare ett 20-tal styrelseuppdrag under åren, varav flera som styrelseordförande, såväl i Sverige som internationellt. Redovisning av aktuella och tidigare styrelse- och konsultuppdrag samt referenser och CV lämnas vid förfrågan. Se även profil på LinkedIn.

Utmärkelser

Årets marknadsförare i Norrbotten (Marknadsföreningen i Norrbotten) och Årets ledare i Norrbotten (Norrbottens Kuriren)