Välkommen till TBM!

2015 avslutade jag mitt vd-uppdrag för Coop Norrbotten. Sex mycket spännande och roliga år, med en positiv försäljnings- och resultatutveckling samt en strategiskt viktig fusion med Coop Malmfälten genomförd.
Sedan dess driver och utvecklar jag mitt konsultbolag inom management − TBM

Thomas Björk - LinkedinTBM - Linkedin

Om TBM

TBM har basen i Luleå, men verkar i hela landet. Verksamheten startade 2007 och grundar sig på det behov som finns av managementkonsulter med bred erfarenhet från ledande befattningar i näringslivet – både på en nationell och internationell marknad.

Läs mer
Om TBM